Adatkezelési Tájékoztató

az „#énjövőm” program során kezelt személyes adatokra vonatkozóan


Az #énjövőm program célja, hogy ingyenes képzések útján elősegítse a 18-30 éves korosztály, jelenleg nem dolgozó tagjainak, mielőbbi munkához jutását.

Az adataidat azért kezeljük, hogy tájékoztatni tudjunk a traningek időpontjáról és a részvétellel kapcsolatos információkról. Általában e-mailt küldünk, de ha a helyzet úgy kívánja, akkor telefonon is felhívunk, sms-t küldünk.

A training sikeres elvégzése után lehetőséged nyílik újabb adatok megadására és ezen adatok ismeretében az #énjövőm program gazdája a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. és partnerei állásajánlatokkal kereshetnek meg. A program ezen része várhatóan 2018-ban indul. Az erre vonatkozó részletekről külön tájékoztatást küldünk és külön adatkezelési hozzájárulást kérünk.

Ha esetleg időközben meggondolod, magad és nem szeretnél a programban részt venni, bármikor Te magad is törölheted a felhasználói fiókodat, de írhatsz nekünk a kapcsolat@enjovom.hu címre és akkor mi töröljük az adataidat a rendszerből

Adataidat csak a program céljai érdekében használjuk, nem küldünk semmilyen marketing és „akciós” ajánlatot, adataidat ilyen célokra másoknak sem adjuk át.

Az #énjövőm program gazdája, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Részletes adatkezelési információk és szabályok:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által követett adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztató a Weboldalon mindenkor elérhető.

Az enjovom.hu oldalon – a továbbiakban: Weboldalon – Regisztrálók, adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a program lebonyolítói számukra ingyenes képzéseket szervezzenek és a képzésekkel, továbbá az álláskereséssel kapcsolatban a megadott elérhetőségeikre tájékoztató leveleket, hírleveleket, kérdőíveket, adatlapokat küldjenek.

A Weboldalon a Regisztráló saját adatai megadásával regisztrálhat, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Regisztráló tartozik felelősséggel.

Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A jelen Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény, ( a  továbbiakban: Info tv.)  értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.


1., Adatkezelő és az adatfeldolgozók

A Regisztrálók hozzájárulása alapján a Regisztrálók személyes adatait a jelen Tájékoztató és az Info tv. valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi Adatkezelő kezeli:

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Postai cím:2330 Dunaharaszti, Némedi út 104

E-mail cím: kapcsolat@enjovom.hu

Adószáma: 10886861-2-44

Az Adatkezelő a Tájékoztatóban leírt adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentette.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH –128092/2017,

A program honlapja: enjovom.hu

Az Adatkezelő elkötelezett a Regisztrálók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Regisztrálók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését, bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, ha a változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

Az Adatkezelő a kezelt adatok tárolási, feldolgozási feladatainak lebonyolításához adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az Adatfeldolgozók:

Az Uniomedia Zrt. a program kommunikációjával kapcsolatos feladatokat látja el.

Posta címe: 1024 Budapest, Ady Endre utca 24.,

E-mail: katalin.makkai@uniomedia.com

Az A4C Marketing Kft. program lebonyolítását végzi, kapcsolatot tart a programban résztvevőkkel és a training cégekkel.

Posta címe: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.

E-mail: szijj@a4c.hu

Az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. és a KOTK Oktatási Központ Kft. tartja a programhoz kapcsolódó képzéseket.

Expanzió Humán Tanácsadó Kft.

Posta címe: 1052 Budapest, Városház u. 3-5, II. em. 4. ajtó

E-mail:balla@expanzio.hu 

KOTK Oktatási Központ Kft.

Posta címe: 1074 Budapest, Szövetség utca 37.

E-mail:eVirt@kotk.hu

A Get Website Kft. készíti a program weboldalát és webhoszting szolgáltatás nyújtásával biztosítja annak folyamatos működését.

Posta címe: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112,

E-mail: office@getwebsite.hu

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő megköveteli az Adatfeldolgozóktól, hogy az adatkezelés megfelelő szintű biztonságát nyújtsák, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezeljék.


2., Adatkezelés célja

A Regisztrálók munkához jutásának, illetve a munkaerőpiacon történő jelenlétének eredményes segítése:

 • a Regisztráló részére ingyenes képzés szervezése, a Regisztrálóval való kapcsolattartás, tájékoztató levelek, kérdőívek, adatlapok küldése
 • a Regisztrálók részére a minél célzottabb álláslehetőségek továbbítása

Az adatkezelő és partnerei 2018 év első hónapjaitól tervezik, hogy állásajánlatukról tájékoztatják a Regisztrálókat. Amint a program ezen része is beindul az adattovábbításhoz a Regisztrálók részéről újabb adatkezelési hozzájárulásra lesz szükség. Ezt az Adatkezelő a kellő időben meg kéri majd a Regisztrálóktól és csak azt követően küldi az állásajánlatokat, ha ehhez a Regisztráló előzetesen hozzájárult.

A megadott személyes adatok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, és 3. személy részére nem kerülnek átadásra.

Amennyiben személyes adatoknak a jelen tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik szükségessé, ahhoz az Adatkezelő minden esetben kéri Regisztráló hozzájárulását, előzetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról.


3., A kezelt adatok köre és az adatok forrása

Az első kapcsolatfelvétel/ regisztráció során a képzés szervezése céljából megadott adatok:

 • Vezeték név, Utónév:
 • Lakcím (település)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Születési idő (év)
 • Iskolai végzettségek: képzés  szintje,  végzettség  neve,  intézmény  neve
 • Honnan értesültél az #énjövőm programról?
 • Jelenlegi munkakeresés kezdete (év):
 • Munkajogi státusz: Alkalmazott (1), Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag (2), Álláskereső (3), Tanuló, fizetés nélküli gyakornok (4), Nyugdíjas (5), Munkaképtelen (rokkant) (6), Gyeden, gyesen, gyeten lévő (7), Háztartásbeli (8), Egyéb inaktív (9)

A training elvégzése után, az állásközvetítés céljából megadott/megadható adatok:

 • Anyanyelv:
 • Nyelvtudás és szintjei
 • Egyéb képzési adatok:  képzés  szintje,  végzettség  neve,  intézmény  neve
 • Számítástechnikai  ismeretek:
 • Célzott szakterület:
 • Szakmai erősségek, készségek
 • Milyen területen szeretnél fejlődni?
 • Önéletrajz – ezzel  együtt  fénykép

A két adatfelvétel során a Regisztráló az adatkezelésére vonatkozó hozzájárulását külön-külön adja meg.

A Regisztráló dönthet úgy, hogy csak a training szervezése céljából adja meg a hozzájárulását.

Az állásközvetítési szolgáltatás igénybevételének feltétele a trainingen való részvétel és az ahhoz kötődő adatkezelés és hozzájárulás.

Amennyiben a jelen Tájékoztató önéletrajzot említ, azon a Felhasználó önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait kell érteni azok teljes tartalmával együtt.

Az adatok az alábbi forrásból származhatnak:

 • az enjovom.hu weboldalon a regisztráció során kerülnek megadásra
 • a training elvégzése után papír alapú adatlapon kerülnek megadásra
 • a training elvégzése után online kérdőven kerülnek megadásra
 • az időnkénti adatfrissítésre felhívó e-mailt követően az enjovom.hu weboldalon kerülnek megadásra
 • egyedi adatbekérés esetén, adatmegadásra felhívó e-mailt követően az enjovom.hu weboldalon kerülnek megadásra

Az Adatkezelő eltárolja és kezeli a Regisztráló enjovom.hu oldallal kapcsolatos aktivitását (belépés időpontja, adatfrissítés, aktualizálás időpontja), az elvégzett képzés időpontját, valamint a Regisztrálóval folytatott e-mail levelezés tartalmát, időpontját is. Erre azért van szükség, hogy az Adatkezelő ezen adatok felhasználásával tudja meghatározni a Regisztráló inaktivitása miatti automatikus adattörlés paramétereit, időpontját. (Lásd bővebben az 5. pont, Az adatkezelés időtartama fejezet)


4., Adatkezelés jogalapja

Az Info törvény 5. § (1) a) szerint, az érintett (Regisztráló ) hozzájárulása alapján.

A Regisztráló önkéntes, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tett hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Regisztráció és a további online adatfelvételek során,  valamint a papír alapú adatlapon az erre vonatkozó checkboxban „pipát, x-et” helyez el.

Ha Regisztráló nem adja meg a hozzájárulását az adatkezeléshez, akkor a regisztráció sikertelen lesz és nem tud részt venni az #énjövőm program keretében megtartandó ingyenes trainingen.


5., Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztrálók személyes adatait mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy a Regisztráló a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatkezelés időtartamának meghatározása konkrét példákon keresztül:

 • Akiknek nem tudunk az első körben képzési időpontokat felajánlani tájékoztatjuk, hogy a környéken hol és mikor lesz tréning és ha ezeken sem tud részt venni, akkor a regisztrációtól számított 6 hónapon múlva automatikusan töröljük az adatbázisból
 • Aki bár jelentkezett, de még sem jön el a képzésre, annak folyamatos tájékoztatást küldünk az újabb időpontokról, de ha a Regisztráló ezekre megkeresésekre nem jelezz vissza, akkor az adatait az utolsó visszajelzésétől számított 6 hónap múlva automatikusan töröljük.
 • Aki részt vett a képzésen, de azt követően nem szeretne állásajánlatokat kapni és ezért nem bővíti újabb adatokkal a korábban megadott személyes adatait, akkor a már meglévő adatait töröljük az adatbázisból.
 • Aki részt vett a képzésen és megadja a további személyes adatait a minél testre szabottabb állásajánlatok küldéséhez, de a folyamatos kapcsolattartás során már nem reagál a különböző megkeresésekre, állásajánlatokra, akkor az utolsó sikeres kapcsolat felvételt követően 6 hónap múlva automatikusan töröljük a személyes adatait 
 • Az adatok minél hatékonyabb használata céljából időnként adatfrissítésre kérjük a Regisztrálókat. Aki nem reagál ezekre az adatfrissítési kérésekre, két sikertelen adatfrissítési kérést követően töröljük a személyes adatait.

6., Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Regisztrálók által:

A Regisztrálók által megadott adatok az enjovom.hu oldalon található saját felhasználói fiókban bármikor módosíthatók.

A felhasználói fiók tartalmának teljes törlésére, szintén felhasználói fiókon belül van lehetőség. Fontos, hogy az ilyen módon törölt adatokat később már nem tudjuk visszaállítani.


7.,Tájékoztatás az adatbiztonságról

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a Regisztráló által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók informatikai rendszerei és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott.


8., Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az Info törvény tartalmazza.

A Regisztráló a kezelt személyes adataival kapcsolatban

 • tájékoztatást kérhet
 • tiltakozhat az adatkezeléssel szemben
 • kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását
 • lemondhatja hozzájárulását és kérheti adatai törlését

A Regisztráló a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.) postacímére küldött nyilatkozattal, vagy kapcsolat@enjovom.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhet tájékoztatást, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, illetőleg, kérelmezheti személyes adatainak, helyesbítését, zárolását, törlését.

A Regisztráló tudomásul veszi, hogy adatainak a törlése a programból való kizárását eredményezi, így a törlést követően az Adatkezelő már nem tudja felvenni vele a kapcsolatot, training szervezés, álláskeresés témakörben.

Az Adatkezelő a hozzá beérkező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Regisztráló az adatkezelő válaszában leírtakkal nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, a Regisztráló – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:+36 1 391-1400, www.naih.hu) illetve pert indíthat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.


9., Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat módosítsa. Módosítás esetén az Adatkezelő a Regisztrálókat e-mailben előzetesen tájékoztatja és ezzel egyidejűleg a Weboldalon a tájékoztató hatályos változatát közzé teszi. A módosításról szóló tájékoztatást követően, a Regisztráló személyes adatainak további kezelése ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhat és személyes adatainak törlését kezdeményezheti a fent leírt módon.